Kerstcadeau: Loreleie schenkt 5000 
aan Gents Kunstenoverleg

 

Belofte maakt schuld.
De actie Red de Loreleie sluit af met een overschot en maakt daarvan gebruik om €5000 te schenken aan Covitesse6, een initiatief van het “Gentse Kunstenoverleg”, dat opkomt voor de belangen van de Gentse artiesten. Frederik Sioen, coördinator van het project, zal op kerstdag 25 december 2020 om 12 uur aan de voet van het rode beeldje aan de Van Eyckbrug de symbolische cheque in ontvangst nemen.  

 

Het Gentse Kunstenoverleg werd opgericht om iedereen te verenigen die bijdraagt tot de artistieke verbeelding in de stad Gent.
Dit gebeurt o.m. door concrete acties voor te bereiden en door kenbaar te maken wat er in Gent op vlak van de kunsten gebeurt.
Frederik Sioen werd midden maart 2020 aangesteld als coördinator. Meer informatie op https://gentskunstenoverleg.be/.
Op 1 december werd
Covitesse6 gelanceerd, een samenwerking met tal van culturele organisaties, de Stad Gent en welzijnsorganisaties: zie  www.covitesse6.be. De 5000 euro gaat naar de vele artiesten die meewerken aan Covitesse6. 

 

Met de actie 'Red de Loreleie' waren de initiatiefnemers niet aan hun proefstuk. Ook vorig jaar zetten zij de buurt op stelten door in de Ossenstraat het oudste café uit de slachthuistijd drie dagen lang tot leven te wekken. Ook toen sloten zij af met winst en konden zij goede doelen steunen: 1.500 euro ging naar het herbebossingproject Faja Lobi in Kongo, 800 euro naar de Gentbrugse Meersen. Over wat de toekomst brengt doen wilde geruchten de ronde...