De Vrienden van de Loreleie


Teller:    € 10111


Eventuele overschotten gaan naar de vzw Gents Kunstenoverleg, die er voor instaat dat het geld rechtstreeks naar kwetsbare Gentse kunstenaars gaat.

 

U heeft ons in grote getale en genereus gesteund, waarvoor onze hartelijke dank!

Abrahams Josse

Alboort Chris en Versprille Annemie

Alboort Hanne

Alboort Lies

Balthazar Herman

Bauwens Sofie

Bekaert Evelien

Biebaut Luc

Billiet Rudy

Bischofs-Mangelschots

Bracke Vera

Calderson Jetty

Cannaert Yves

Cipriano Florez-Frenay

Claeren Nicole-Cosyns Dirk

Claeys-Meirlaen

Coiffure Elle-Lui

Cours Dany

Coussement Annie

De Bondt Laura

De Buffel

De Gelder-De Causmaecker

D’Hondt Bart

De Jaeger Marc

De Jager Ludo

De Moor Rose

De Poorter Patrick

De Seranno Pedro

De Smet Chris

De Smet Karina

De Vreese-Anseeuw

Depraetere Wim

Doundoulov Adnan

Driessen Rob

Du Bois Willy

Embonga Heidi- De Pourcq Steven

Ferrelsebeona-Lisa

Frenay Jocelyne

Geerinckx Johan-Deprez Patsy

Ghent Bike Service

Greetje en Lily

Goossens Leen

Goyvaerts Agnes

Grapperhaus Frans

Hedwig Anna

Ide Heleen

Jachthaven Portus Ganda

Jonckheere Luc

Koninklijke Dekenij Dampoortstraat

Laureys Bart

Lynn

Maes Christian en De Caluwe Lucie

Maes Ineke

McMullan Bobby

Meeusen Benjamin

Meirlaen – De Smet

Meirlaen Beatrijs

Meirlaen Maja en Schuddinck Wim

Naomi en Helene

Naudts Eric

Poffyn Johan

Schouters Nathalie

Simon Slock Karel

Slegers Luc

Stoop Paul

Subsidie stad Gent

Tempst Walter en Van Larebeke Arschodt Anne

The Soundfactory

T.M.V.W.

Van Ash Veronique

Van Causbrouck Brigitte

Van de Velde Annie

Van De Voorde Bob

Vandenbussche Greetje

Vandersmissen Familie

Vandersmissen vastgoed

Van Hoof Karin

Van Kerckhove Bart-De Waele Veerle

Van Keymeulen Karel

Verboven – De Henau

Verhelst Guy

Vermeulen Dirk

Verniers Sophie

Verstringe Koen

Vlaemminck Michel

Werkgroep Coyendans