Zaterdag 19 september:  Loreleie verhuisde naar definitieve plek aan de Van EyckbrugRed de Loreleie

 

Het verhaal van de Gentse Loreleie begint op een zwoele zomeravond in juli 2014. De Gentse kunstenaar Johan Meirlaen peddelde toen met een bootje op de Leie, richting zwembad Van Eyck. Aan boord voerde hij een door hem gemaakt beeld in polyester mee van een naakt meisje. Vlak voor de dubbele brug tussen de Van Eyckstraat en de Machariuswijk meerde hij aan bij een van de staketsels, ook wel dukdalven genoemd.

En daar liet hij het beeld achter. Zomaar. In “den duik” zoals ze in Gent zeggen. Hij koos voor die plek omdat ze vlakbij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie ligt, waar ooit de stad Gent ontstond.

 Het geheimzinnige rode meisje kon op veel belangstelling rekenen. Niet in het minst van de mensen uit de buurt. In de volksmond en later in de pers kreeg het beeld al snel de naam Loreleie, naar analogie met de wereldberoemde kleine verleidster aan de oevers van de Rijn.

 

Ruim vijf jaar lang heeft het beeld dus op zijn vertrouwde plek gestaan. Daar is een einde aan gekomen omdat de staketsels moesten gesloopt worden . Er zat dus niets anders op dan het beeld weg te halen. Op vrijdag 28 februari kreeg het een voorlopige plaats in de dakgoot van zwembad Van Eyck.

 

Om de Loreleie definitief te redden hebben een aantal buurtbewoners in samenwerking met de kunstenaar zich voorgenomen er een bronzen afgietsel van te laten maken. Het moet een vaste plek krijgen op de uitbouw in het midden van de Van Eyck- en Slachthuisbrug. De voorziene datum is zaterdag 19 september 2020.

 

De kosten van de hele operatie worden geraamd op €10.000 Om ze te dekken werd de actie “Red de Loreleie” gelanceerd, Ze kan rekenen op de steun van Buurtwerk Macharius-Heirnis, van de Buren van de Abdij, van de Koninklijke Dekenij Dampoortstraat en van de buurtcomités Voorhoutkaai en Volmolenstraat. Door de Stad Gent is ons intussen een subsidie verleend van €3000. Maar een extra inspanning is nodig.

 

U heeft ons in grote getale en genereus gesteund,

waarvoor onze hartelijke dank!